A több ezer éve kőbe vésett Himnuszunk, melynek minden

szava kód, üzenet a nemzethez és az egyénhez.

 

Országok országa, törvénytudás népe, napkelet, s nyugat közt a

világnak fénye.

Nagy a te nemzeted, nagy a te végzeted, oly messze magasztos hogy

fel sem érheted.

 

Mint a magas mennység szíved mérhetetlen, életed gyökere szent és

sérthetetlen.

Hegyek, árnyas erdők hős föld büszke népe, ez a te végzeted ősi

öröksége.

 

Erős gazdag vár vagy, de az örök törvényt, amit Isten rád rótt

vállalnod kell önként, hogy beteljesüljön győzedelmes végzeted,

az Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!

 

" Semmi, még a világ összes hadserege sem képes

megállítani egy eszmét, amelynek eljött az ideje."

 

Tisztelt Honfitársunk, Kedves Testvérünk!

 

Szeretettel üdvözlünk a ,,Jövő Útja” HON-lapján.

Jelmondatunk: A Magyar Szent Korona működési rendje

megoldás a jövőnkre!

 

Tudatában vagy Te annak, hogy a Magyar Szent Korona alkotmánya és működési rendje mit nyújt nemzete minden tagja számára alanyi jogon, ha teljesíti kötelezettségeit?

 

1.Megfelelő minőségű élelmiszer és ivóvízellátás

2.Biztonságos és kiszámítható életkörnyezet

3.Emberhez méltó lakhatás

4.A tudatos életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energiaszolgáltatás

5.Első diplomáig ingyenes, használható tudást adó oktatás

6. Emberközpontú, megelőzésen alapuló, az emberi test-lélek-szellem egységében gyógyító

egészségügy

7.Igazságon és egyenlőségen alapuló jogszolgáltatás

8.Emberközpontú, segítő és szolgáltató működési szemléletű hivatali és közigazgatási rendszer

9.Alanyi jogon járó alapjövedelem

 

Magyarország rendelkezik minden adottsággal e juttatások rendszerének megvalósításához, ezt a szakterületek legmagasabb szintű szakértői tanulmányaikban kétséget kizáróan alátámasztották.

Az, hogy ez megvalósulhasson, és egy jobb minőségű életet élhessünk gyermekeinkkel együtt, nem pénz, hanem a Nemzet és az Ország érdekeit képviselő vezetők kérdése.

Biztosan tudjuk, hogy embertársaink megfelelő tájékoztatása, összefogása, és a folyamat pontos megszervezése által a helyzet megoldását nyújtó célt veled együtt KÉP-esek leszünk rövid időn belül megteremteni.

Ez a már kipróbált, működő társadalmi minta őseink hagyatékában, a történelmi alkotmányunkban, a Szent Korona működési rendjében testesül meg.

Nemzetünknek ez a társadalmi mintája a jelen idők követelményeihez igazítva, rövid időn belül képes egy tudatosan jóléti és igazságos társadalmat teremteni Magyarországon, méltó életet biztosítva tagjai számára.

 

Ezt a honlapot olyan emberek csoportja – a „Tiszta Út Tanácsa” – hozta létre, akik értékrendjük, alkalmasságuk, tudásuk és képességeik alapján személyenként felkérést kaptak arra, hogy lehetőségeikkel és képességeikkel segítsék egy igazságos, szeretet alapú, tudatosan jóléti társadalom megteremtését Magyarországon.

Alapelvünk, hogy a szellemi iránymutatás által meghatározott vázat kell kiegészíteni, felfűzve rá a szakértelmet, gyakorlati tudást és a rendelkezésre álló eszközöket – és nem fordítva –, mert csak így biztosítható a folyamat tisztasága, és a cél teljes értékben való megteremtése.

A Tiszta Út Tanácsának egyik fő feladata egy folyamatosan a valós helyzethez igazított, a legkevesebb kockázattal és veszteséggel megvalósítható cselekvési terv kidolgozása, amely elengedhetetlen a cél megvalósulásához, s bármikor rendelkezésre áll, ha a nemzet és Magyarország érdeke úgy kívánja.

A terv tartalmazza az átmeneti időszakra vonatkozóan a Tiszta Út Tanácsának esküjével felesketett, alkalmasság alapján javasolt, a nemzet és Magyarország irányába elkötelezett vezetők kiválasztását, felkészítését, és az eredményességet biztosító első intézkedések kidolgozását.

 

A cselekvési terv alkalmazásának létjogosultsága kialakulhat egy

– a nemzet tagjainak elégedetlensége által gerjesztett előre nem várt esemény során,

– előre megszervezett, összehangolt és tudatosan megteremtett esemény bekövetkezése útján.

 

Kellő számú, 1 000 000, azaz egymillió embertársunk interneten eljuttatott felhatalmazása alapján érez jogosultságot a Tiszta Út Tanácsa az esemény megszervezésére. Ilyen felhatalmazást nagykorú felnőtt, jövőbeni sorsa irányáról dönteni képes gyermek, és apró, vagy sérült embertársaink nevében és felhatalmazásával az érte felelős szülő vagy gondviselő adhat, státuszának és nevének megjelölésével.

 

Szüleik, gondozóik által tájékoztatva és felvilágosítva Őket is megilleti a beleszólás joga jövőjük sorsának alakulásába. Ezt a szabályt nem a jelenlegi Magyar jog, hanem az élet törvénye írja!

A Tiszta Út Tanácsának másik fontos feladata, hogy valós információk eljuttatásával segítse honfitársaink tájékozottságát, vélemény- és akarat formálását, lehetőségeik megismerését.

Kérje fel az embereket és csoportokat a szervezett együttműködésre és támogatásra a hatékonyság érdekében. Személyesen és nyílt levélben megkeressük, és együttműködésre kérjük fel azon személyeket és csoportokat, akik a nemzetért tevékenykedtek és tevékenykednek.

Felkérjük, hogy írásban nyilatkozzanak együttműködési, csatlakozási és támogatási szándékukról, s válaszlevelük tartalmát nyílt levélként kezelve a www.jovoutja.hu honlapon megtekinthetővé tesszük. A válasz megtekinthetőségének biztosítása azt a célt szolgálja, hogy segítsük az álláspontjaink és véleményünk felvállalását, az azokért való felelősségvállalást, valamint, hogy segítse a hovatartozási és függőségi viszonyok beazonosíthatóságát.

Az információk eljuttatásának jelenleg rendelkezésre álló eszközei:

– személyes beszélgetések

– élő előadások

– a www.jovoutja.hu honlap megtekintése

– a HUN, ÁLMOS, és HUNGÁRIA Tv-csatornákon, illetve a Youtube-on megtalálható információk megtekintése

– a REGÉLŐ, és a LELEPLEZŐ című újságok, illetve e-mailben elküldhető írásos anyagok olvasása

 önköltségi áron rendelhető, de ingyenesen a www.jovoutja.hu oldalról is letölthető és kinyomtatható, normál vagy fényvisszaverős matricák, melyek felragaszthatók motorkerékpárokra, személyautókra, tehergépjárművekreautóbuszokra és egyéb közlekedési járművekre. Kihelyezhetők üzletek üveg- vagy más felületeire reklám anyagokként normál és óriás méretű hirdetési plakátok formájában.

Tudjuk, hogy Mi, elhivatott emberek hitünket és döntéseinket felvállalva, saját és rokonaink, ismerőseink járműveire, reklámozásra alkalmas felületeikre való kihelyezésével rövid időn belül nagyon sok embertársunkhoz eljuttatva az információkat, belátható idő alatt képesek leszünk megalapozni a szükséges tömeg-támogatottságot.

Ez a Tanács meg kíván szólítani mindenkit, aki felelősséget érez az iránt, hogy hogyan éljük le életünket, és még ennél is fontosabb, hogy utódainkra milyen élet lehetőségét és környezetet hagyományozunk.

Tudatosítani igyekszik a cselekvés és az összefogás szükségszerűségét mindenkiben, aki valóban a Nemzete és az Országa érdekében akar tenni, és nem egyéni ambíciói, saját maga népszerűsítése, vagy túlburjánzott egoizmusának és szereplési vágya eszközének tekinti a Nemzeti ügyet.

Tegye ezt mindenki, függetlenül attól, hogy kire szavazott, milyen korú és nemű, világnézetű és vallású, mennyire iskolázott, éljen városban vagy vidéken, legyen munkavállaló vagy munkáltató, s legyen bármilyen hitel vagy más gazdasági működési terület károsultja, legyen Szent Korona Tanos vagy Szent Korona Rendes, Istvános vagy Koppányos.

Példa által bemutatva a jelenlegi állapot ahhoz hasonló mint amikor valaki áll a felé robogó vonat előtt a síneken és azért nem lép el előle, bár könnyedén megtehetné, mert a két lába nem tudja eldönteni melyik lábával van joga lépni, melyik szolgálná jobban a további útját. Nem tudatosodik benne, hogy ha nem lép nem lesz további útja?! Ha nem jutnak megegyezésre a lábak a vonat odaérkezése előtt kellő időben, akkor az élete valamint utódai megóvása érdekében mindkét lábát és kezét is használva, páros lábbal ugorva kell kikerülnie a veszélyzónából!!!!

Majd utána eldönti, a közvetlenül a létét veszélyeztető helyzetből kikerülve, hogy további útját melyik láb lépése szolgálja jobban, és megvizsgálhatja hogyan került a sínekre, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő.

Ha nem ezt teszik a végtagok és az azt irányító rendszer, nem rendeződik egységbe, akkor magát nem képes fenntartani és megóvni, a fennmaradás szempontjából életképtelen, és a természet törvényei szerint lebomlik, hogy más fejlődésképes működő életeket támogasson.

A döntés és a nem döntés felelőssége a tied. Ha nem döntesz, és passzív maradsz, nem vállalod fel a döntés súlyát az is döntés, azzal egy emberiség ellenes folyamatot támogatsz mely a hazád, nemzeted, családod és a Te életedre, életfeltételeidre tör!

 

"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."

 

Lebegjen a szemünk előtt egy régen élt bölcs utazó megállapítása:

A keresztények a biblia, a muzulmánok a korán, a zsidók a tóra, a szkíták a józan ész alapján döntenek fontos ügyekben.

Mi nem a jelenlegi rendszer ellen, hanem az új, Magyarországon megvalósuló igazságos, tudatosan jóléti, szeretet alapú társadalmi minta megteremtéséért cselekszünk.

Ez minden Magyarországon élő embernek érdeke, kihangsúlyozva még egyszer, minden Magyarországon élő ember érdeke, rövid és hosszútávon egyaránt.

(lásd a „miért ez a megoldás mindenkinek”című menüpontot)

Te, ki ezt olvasod, fogadd tiszteletteljes elismerésünket azért, mert felelősséget és cselekvésre való késztetést érzel országod, nemzeted, családod, és saját életed jövőjének alakulása miatt.

Tiszteletet és elismerést érdemelsz, mert a sok megtévesztés és megfélemlítés ellenére nem engedsz utat és teret életedben a félelemnek és az érdektelenségnek, a lelkedben még világít a remény fénye, s van hited, hogy lehet jobb!

Nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te ezekben az időkben ide születtél a Kárpát-medencébe, és az sem, hogy ezt a honlapot olvasod. Érzed, hogy valami nincs rendben, eltorzultak az értékek, felületessé és rohanóvá vált az élet, s egyre kevesebb az időd és energiád a valóban fontos dolgokkal törődni, mert az életkörülményeidet mesterségesen úgy alakítják, és függőségben tartanak. Néha olyan érzésed van, hogy már nem is a saját életedet éled, s egyre kevesebbszer adódik lehetőséged arra, hogy Te hozd meg tudatos döntéseidet.

Az emberek nagy részének életéből hiányzik a nyugalom, elégedettség és kiszámíthatóság, s csak sodródik az árral.

Ha a Tiedben megvan, és ezt nem mások megkárosításával érted el, légy nagyon hálás érte! Akkor cselekedj másokért!

Időd és energiád nagy részét a családod és saját léted fenntartásához szükséges pénz keresésére kell fordítanod, korlátozva vagy sorsod alakításának lehetőségében.

Keresed a kialakult helyzet okait és a kivezető utat. Ezt a helyzetet úgy tudták elérni, hogy következetesen egy tervet megvalósítva, cselekedeteikkel a jelen állapotba juttatták nemzetünket, országunkat.

Akikkel nem bírtak a csatákban, azok ellen burkoltan ármánnyal, megtévesztéssel, félrevezetéssel, bomlasztással és megosztással vívnak bújtatott háborút, hogy megvalósíthassák céljaikat.

A közelmúltat tekintve az elmúlt több mint hatvan évben, és jelenleg is vezetőink – a saját maguk által hozott szabályaik alapján – nem a Magyar nemzet és az Országunk érdekeit képviselik.

A történelmünk meghamisításának, az oktatási rendszerünk lezüllesztésének és átalakításának egyik célja, hogy ne legyünk tudatában hős elődeink tetteinek, cselekedeteik és életszemléletük ne lebegjen szemünk előtt példaként, mert akkor ezt a részleges rabszolgatartó rendszert egy napig sem viselnénk el.

A pártokat irányító valódi hatalom az információk titkolásával, tiltásával és megmásításával elérte, hogy a tervük részeként megcsonkított, szeretett Magyarországunkon, és annak akaratunk ellenére jelenlegi határain kívülre szorultan élő nemzettársaink többségének ne legyen tudomása arról, hogy Magyarország örökösen és földi szinten megmásíthatatlanul a Szent Korona országa.

Ne legyen tudomásuk arról sem, hogy Magyarország erőszakkal és ármánnyal megváltoztatott államformában létezik jelenleg, hamis jogi köntösbe bújtatva, egy vállalatként bejegyezve, és jelenlegi állapotát higgyék normálisnak.

A jelenlegi állapot nem fenntartható, az emberekre eltorzult értékrendi, viselkedési és életvitelbeli mintákat kényszerítenek, melyek ellentétesek az élet rendjével, és hosszú távon megbetegedéshez, leépüléshez és pusztuláshoz vezetnek.

A jelen helyzet kialakulásához vezető folyamatokkal tisztában kell lennünk, mert csak így védekezhetünk ellene, de ne a bosszúállás vezéreljen bennünket, hanem tanuljunk belőle, s vegyük kezünkbe sorsunk alakítását.

Reményeink szerint az oldalon található információkkal segíthetünk Neked tisztán látni, a jelenlegi állapotot felismerni, s ezt követően a kivezető út irányát megmutatni.

Honlapunkon megtekinthető az is, hogy hány embertársunk döntötte el, hogy felvállalja, és ha kell, tevőlegesen is támogatja egy békés változás folyamatát.

Biztosak vagyunk benne, hogy embertársaink megfelelő tájékoztatása és összefogása után a helyzet megoldását biztosító célt veled együtt KÉP-esek leszünk rövid időn belül megteremteni.

 

Ismételten megerősítjük, hogy még jobban tudatosodjon benned:

A Szent Korona működési rendje alanyi jogon az alábbi juttatásokat nyújtja nemzete minden tagjának, aki teljesíti kötelezettségeit!

 

1.Megfelelő minőségű élelmiszer és vízellátás biztosítása

2.Biztonságos és kiszámítható életkörnyezet

3.Emberhez méltó lakhatás

4.A tudatos életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energiaszolgáltatás

5.Első diplomáig ingyenes, használható tudást adó oktatás

6.Emberközpontú, megelőzésen alapuló, az emberi test-lélek-szellem egységében gyógyító egészségügy

7.Igazságon és egyenlőségen alapuló jogszolgáltatás

8.Emberközpontú, segítő és szolgáltató működési szemléletű hivatali rendszer és közigazgatás

9.Alanyi jogon járó alapjövedelem

 

Biztos vagyok benne, hogy a felelősséggel gondolkozó emberek többsége ilyen, a Magyar Szent Korona működési rendje által biztosított jövőt szeretne gyermekeinek és magának!

Emberhez méltó minőségibb élet valósítható meg mindenki számára, amennyiben egy ilyen társadalomban élhet.

Ne a szavaknak higgyetek, hanem a tényeknek!

Nézzétek meg, ellenőrizzétek le, hogy az első világháború után, a területében, gazdaságában és emberi lélekszámában is elpusztított, szétrabolt és megcsonkított hazánk az általános lesújtó lelki teher mellett is, az 1920.- ban a Szentkorona

működési rendjéhez való visszatérés után milyen mértékű fejlődést és gyarapodást volt képes megteremteni. Az akkori megközelítőleg 25 év és az 1989 óta eltelt megközelítőleg 25 év eredményeit érdemes összehasonlítaniEgyértelműen eldönthető melyik az emberek életeit és érdekeit jobban szolgáló működési minta.

Mindkét esetben csodánkra járt a világ. Akkor az eredményeink, a gyarapodásunk és fejlődésünk mértéke nyűgözte le őket, ma az elszegényedésünk és leépülésünk üteme.

Nem megszűnni, hanem fejlődni, gyarapodni szeretne minden egészséges szemléletű ember Magyarországon!

A mai fejlett technológiák lehetőségeivel olyan mértékű gazdasági fejlődést vagyunk képesek megvalósítani, mint az 1920-tól kezdődő időszakban, mely magával vonja a szellemi emelkedést is.

A szentkorona működési rendje kimondja, hogy a föld alatt, a földön és a föld fellett létező minden értéknek a Szentkorona tagjait, az itt élő embereket kell szolgálnia.

Már ennek az egy szabálynak az érvényesülése is képes lenne 2 év alatt a jelenlegi jóléti társadalmak életszínvonalát biztosítani Magyarországon, csak egy fejlettebb szemléletű tudatosabb formájában.

Egy ilyen társadalomban mindenki azzal foglalkozhat, amit szeret, olyan munkát végezhet, melyet szeretettel végez, és így képes Önmagát megvalósítani, harmonikus életet élni, és nagy dolgokat teremteni. Más az, ha szeretettel csinál valamit az ember, más a megteremtett dolog, az eredmény is.

Nem mindegy, hogy csak elmúlik életünk, vagy értékes tartalommal töltve el telik.

Ha csak egy ilyen élet lehetőségét hagyományozzuk utódainkra, már nagy dolgot teremtettünk.

Ezen állapot megvalósításához és érvényre juttatásához a Te döntésedre, annak felvállalására és tevőleges támogatásodra van szükség.

Nem kell – energiádat elaprózva – részeredményeket megcélzó, valódi megoldást nyújtani képtelen tüntetésekre járnod, hogy ki- vagy belefáradj.

Kellő szervezettséggel és összehangolással egy olyan demonstráció, amit a szakszervezetek 2014. decemberében a cafetéria-juttatások és más – egyébként jogosan járó – pótlékok, vagy néhány %-os béremelés miatt megvalósítottak, a teljes változást képesek lennének elindítani! Persze ez is fontos azoknak a családoknak, akik érintettek de nem részeredményekben kell gondolkozni.

Nincs rendjén az, hogy saját hazánkban gyakorlatilag a mi képviseletünket ellátni hivatott politikai vezetőknél méltánytalanul kuncsorognunk és követelőznünk kell fillérekért, Nekünk, mint értékteremtőknek a jogosan és alanyi jogon járó jólét helyett.

Úgy gondolom, hogy minden érintett belátja, hogy nem lehet ez a hosszú távon fenntartható, jólétet és kiegyensúlyozott életet biztosító cél. Ez kedvező a jelenlegi politikai vezetőinknek, hogy megosztva és időben elosztva kis csoportokban elégedetlenkedjenek az emberek. Mivel nem látják az összefüggéseket, így nem

képesek valós eredményt elérni, legjobb esetben is csak időleges részeredmények keletkezhetnek.

A Te és a hasonlóan gondolkodók kellő számú felhatalmazásával a Tiszta Út Tanácsa előkészítve az átalakulás folyamatát képes megvalósítani a változást, egy pártoktól független, magyar érdekeket képviselő szakértői kormány vezetése által az átmeneti időszakban.

 

A Tiszta Út Tanácsa meg van győződve arról, hogy a Magyar nemzet, Magyarország és az ott élő emberek többségének érdekeit szolgálja tevékenysége, de senkire nem akarja ráerőltetni meggyőződését és álláspontját.

 

Feladataiból az elsőt megvalósította, a cselekvési terv kidolgozásra került, és megvalósítható.

A másodikat, a tájékoztatást megvalósítani hivatott információk széles körben és rövid idő alatti eljuttatásának és megosztásának lehetőségét és rendszerét megteremtette.

Erre épül a harmadik feladat megvalósulása, a valóban a nemzetért cselekvő, és együttműködésre képes személyek és csoportok közös cél megvalósítása érdekében történő összefogása.

A megkeresettek együttműködésre, támogatásra és csatlakozásra való felkérése, valamint a közös működés megszervezése folyamatban van.

Ezt követően a Tiszta Út Tanácsa a negyedik és ötödik feladat ellátására abban az esetben tekinti magát feljogosítottnak, ha interneten e-mail címekkel hitelesítetten 1 000 000 Magyarországon élő személytől felhatalmazást –felkérést kap.

Negyedik feladatként kellő számú felhatalmazás megléte esetén megvalósítja az esemény megszervezését.

Ötödik feladataként gondoskodik az eseményt követő átmeneti időszakban a Magyar nemzet irányában elkötelezett, szakértőkből álló ideiglenes kormány felállításáról.

Az ideiglenes irányítói testület kinevezése a Nemzeti összefogásban résztvevő, a Tiszta Út Tanácsában közreműködő, esküt tett vezetők által történik, az interneten eljutatott felhatalmazások alapján.

Ebben az esetben az átmeneti időszakra érvényes első intézkedések garantáltan tartalmazni fogják a következő megjelölt pontok tartalmát, melyeknek nem titkolt célja, hogy kihirdetésüktől azonnali enyhülést hozzanak mindenkinek életében.

 

Az intézkedések meghozatala és következetes betartásuk és érvényre juttatásuk rendkívüli jelentőséggel bír a további folyamatok és a cél elérésének sikeressége szempontjából.

1.Az Adórendszer egyszerűsítése. A jövedelmek után 9-9% adó kerül megfizetésre a munkavállaló és a munkáltató részéről is. Semmilyen más pótlékot, járulékot és adót nem kell fizetni a költségvetésnek.

2. Az alapvető élelmiszerek, valamint a gáz, villany és háztartási víz díjának áfa mentessé tétele. A külföldi kézre játszott közüzemi szolgáltatók túlkapásainak és irányukba való kiszolgáltatottság azonnali megszüntetése. A gáz-, villany- és vízszolgáltatók nem számolhatnak fel rendszerhasználati díjat, valamint az átlagember számára is érthető módon kell feltüntetniük számláikon a termékeik egységárát.

A fogyasztó által nem elfogyasztott tételek kiszámlázott összege és jogos követelésnek való beállítása, valamint a túlszámlázás tételének háromszorosa

kötelezően és automatikusan azonnal jóváírásra kerüljön az ügyfél számlájára kártérítés gyanánt. A szolgáltatónak az ügyfél jogosulatlan zaklatása, vagy kikapcsolással való fenyegetése esetén (jogtalan követelés vagy túlszámlázás miatt) kártérítést kell fizetnie alkalmanként. Ilyen esetekben a szolgáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség.

3. Egyéb áfa tartalmak 9%-ra való csökkentése, kivéve az egészségkárosító szereket, melyeknek az áfa tartalma 27% marad.

4. Minden hitel és finanszírozási forma, legyen az forint- vagy deviza alapú, magán- vagy jogi személy által felvett, így az állítólagos államadósság is, zárolásra és felfüggesztésre kerül meghatározatlan időre. Ezen idő alatt ezen ügyekből kifolyólag nem lehet az ügyfeleket zaklatni, végrehajtani, kilakoltatni. Ezen ügyekben a hiteles tájékoztatást és felvilágosítást követően a választásra jogosultak többsége által választott ország-vezetés fog végleges döntést hozni.

5. Az emberek valós tartalommal történő teljes tájékoztatása és felvilágosítása. A Tv- és rádió csatornák, valamint az írott média hiteles tájékoztatásának ellenőrzése, és biztosítása. Szakértői csoport által meghatározott filmek, hanganyagok, újságcikkek, nyomtatványok, reklámok kötelező megjelentetése fő műsoridőkben és az írott sajtó oldalain is.

6. Az ideiglenes kormány által kijelölt bizottság szakértői kivizsgálják a titkosítások indokoltságát, és az ország biztonságát nem befolyásoló titkosításokat nyilvánosságra hozzák. A titkosításokkal leplezett bűncselekmények felderítése és azonnali kivizsgálása, az indokolt biztonsági intézkedések meghozatala, és azonnali hatályba helyezése.

7. A bizonyítottan emberiség- és népességellenes bűncselekmények kivizsgálása, feltárása, az elkövetők, s a cselekményekben közreműködők felelősségre vonása.

8. Választások kiírása 180 napra, mely maximum egy alkalommal, ugyanennyi idővel meghosszabbítható. (A köztes időben a médiákon segítségével valós információkkal felvilágosított és döntésképes helyzetbe hozott emberek névvel vállalt népszavazás útján döntenek Magyarország jogállamiságának formájáról)

 

Az új rendszerben megválasztott képviselők előirányzott kötelező vállalásai:

visszahívhatóság, mentelmi jogról való lemondás, anyagi felelősségvállalás, bűncselekmény és visszaélés elkövetése esetén háromszoros büntetési tétel vállalása, átlagbérnek megfelelő juttatás.

A képviselők juttatása az ország gazdasági növekedésének és az emberek átlagbéreinek szintjéhez rögzített, annak arányában és irányában változik. Ez csak népszavazás útján változtatható.

Nem lehet képviselő, aki 1989. óta volt országgyűlési vagy Európai parlamenti képviselő, azok közvetlen leszármazottjai, illetve, aki az elmúlt 65 évben pártvezetői tisztséget töltött be, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és lehetőséget kimerített a Magyar Szent Korona működési rendjének érvényre juttatása, visszaállítása érdekében.

 

9. Elszámoltató hivatal azonnali felállítása. Azon cselekmények kivizsgálására, melyeket a Magyar állampolgárok gazdasági hátrányára követtek el.

 

Ezen első szabályok az átmeneti 6-12 hónapos átmeneti időszakra vonatkoznak, ezt követően a megválasztott új ország-vezetés hozza meg intézkedéseit.

A tudatos és valós információkkal ellátott és felvilágosított honfitársaink felelősségük és képességeik birtokában szabadon választhatják majd meg, hogy milyen jövőt szeretnének és kit bíznak meg annak képviseletével.

Megfelelő mennyiségű felhatalmazás esetén legfeljebb egyszer kell jelenléteddel is akaratodat kifejezned, és érvényre juttatnod. (Ennek időpontját és formáját a szükséges mennyiségű felkérés megléte esetén az esemény menüpontban találod meg)

Ez jelentéktelen áldozat annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei, ha lesznek (lehet, hogy e döntésedtől függ), nem hitvány emberként, hanem tudatos és felelős elődként emlékezzenek majd reád. Emlékezz a Mi elődeinkre, Nekik ennél sokkal nagyobb áldozatokat kellett meghozniuk, sokszor életüketcsaládjukat és teljes vagyonukat áldozták érted és gyermekeidért! Ha Ők a kényelmet és csak saját érdekeiket nézve nem cselekedtek volna, vélt vagy valós sérelmeiket, nézet eltéréseiket nem tudták volna a nemzet érdekei miatt megbocsájtani vagy félretenni, s egyként cselekedni, Te és Mi meg sem születhettünk volna.

 

Az alkotmányban és lelkében rögzített kötelessége, nem csak joga ellenállni nemzetünk minden tagjának az élet és igazság ellenes folyamatok megakadályozása érdekében.

 

Sokan érzik, tudják, hogy szükség van a jó irányú változásra, de görcsösen kapaszkodnak abba a biztosnak hitt, de egyáltalán nem biztos valamibe, legyen az méltánytalan és a megélhetést csak részben biztosító munkabér, vagy nyugdíj, és ezért bizonytalanok döntésükben.

Félnek elindulni acélhoz vezető lépcsőn. Pedig ez másként nem megy.

Csak azt tudjuk javasolni, ülj le, olvasd el többször, ismerd meg a honlapunk tartalmát, értsd meg, a leírtakat gondold végig, és hallgass az érzéseidre, a lelkedre!

 

Az érzéseid a lelked jelzései.

Az élet Törvénye, hogy nincs fejlődés változás nélkül. Ha már így van, sokkal jobb, ha Mi, tudatos és jót akaró emberek kezdeményezzük, és a folyamatokat kézben tartva irányítjuk ezeket a változásokat egy meghatározott és a többség által támogatott cél érdekében.

Lelke diktálta kötelessége és felelőssége mindenkinek nem csak saját kényelmi és anyagi érdekeinek szempontjai szerint cselekedni!

Az ok-okozati törvényt nem lehet kijátszani akár ismered, akár nem!

Ez olyan, mint a tömegvonzás törvénye, mindegy, hogy hiszel-e benne vagy nem, tudatosan cselekszel-e vagy sem, földi, normál körülmények között mindenképpen hat reád.

 

Ismételten megerősítjük, hogy tudatosodjon benned:

A Szent Korona működési rendje alanyi jogon az alábbiakat nyújtja nemzete minden tagjának, aki teljesíti kötelezettségeit!

 

1.Megfelelő minőségű élelmiszer és vízellátás biztosítása

2.Biztonságos és kiszámítható életkörnyezet

3.Emberhez méltó lakhatás

4.A tudatos életvitelhez szükséges mennyiségű ingyenes energiaszolgáltatás

5.Első diplomáig ingyenes, használható tudást adó oktatás

6.Emberközpontú, megelőzésen alapuló, az emberi test-lélek-szellem egységében gyógyító egészségügy

7.Igazságon és egyenlőségen alapuló jogszolgáltatás

8.Emberközpontú, segítő és szolgáltató működési szemléletű hivatali rendszer és közigazgatás

9.Alanyi jogon járó alapjövedelem

 

A Tiszta Út Tanácsának működéséről:

Kitűzött célunk egy, a Magyar nemzetnek elkötelezett, pártoktól, háttérhatalmaktól és gazdasági érdekcsoportoktól független, a Magyar Szent Korona működési rendje alapján működő Ország-vezetés létrejöttének segítése Magyarországon, és egy szeretet alapú, igazságos, tudatosan jóléti társadalom megteremtése.

Fontosnak tarjuk kihangsúlyozni, hogy a Tiszta Út Tanácsának működési rendje, s tagjainak számon kérhető, és a honlapon megtekinthető esküje garantálja, hogy a tanács munkájában résztvevők tevékenységüket pártoktól és gazdasági csoportok érdekeitől függetlenül a közjaváért végzik.

A tanács tagjai semmilyen előnyben, juttatásban, kedvezményben nem részesülnek, s cselekvésük időbeni hatálya az alulról szervezett, alkalmasság alapján megválasztott, a Szent Korona alkotmánya szerint működő Ország-vezetés hivatalba lépéséig tart.

A tanács működésének időbeni és területi behatárolása garantálja, hogy a nemzetért cselekvő honfitársaink cselekedeteik és alkalmasságuk alapján alulról megválasztva, egyenlő eséllyel kapcsolódjanak be, és vegyenek részt az ország jövőbeni irányításába.

Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy a Tiszta Út Tanácsa nem riválisa a nemzetért cselekvőknek, és lehetőséget biztosít az együttműködésre mindenkinek, akinek célja azonos, és testi, lelki és szellemi szinten alkalmas az együttműködésre.

Megkérünk arra, hogy ha van tudomásod arról, hogy az azonos célt megjelölő, a változás érdekében működő és elkötelezetten cselekvő személyt, társaságot

vagy csoportot ismersz, kérünk a honlapon keresztül jelezd nekünk is, hogy csatlakozhassunk egymáshoa hatékonyság érdekében.

A Tanáccsal való szövetségre lépésre várjuk azokat is, akik a körülmények kedvezőtlen összejátszása, vagy a hatalom bomlasztó és gátló tevékenysége eredményeként sikertelenül vagy részeredményeket elérve cselekedtek már, és azokat is, akik csak most éreznek határozott késztetést a jelenlegi rendszer megváltoztatására. A változás és a cél úgy képes megvalósulni, ha tisztán látunk, döntést hozunk, döntésünket felvállaljuk, és minden szinten teszünk is érte.

Ennek első lépése, hogyha megismerted, megértetted a honlapon található információkat, és a megjelölt céllal egyetértesz, a lehető legtöbb embertársadhoz juttasd el, és hívd fel a figyelmét, hogy megkülönböztetett figyelemmel tekintse meg az ott leírtakat és elmondottakat.

Ismertesd meg hozzá tartózóiddal, barátaiddal, ismerőseiddel és őket is kérd fel az információk terjesztésére.

A Tiszta út Tanácsában tevékenykedőket nem a népszerűség ösztönzi, így nagy részük nem is vállal nyilvános szereplést, mert a hatékony munka és a nyilvánosság nem összeegyeztethető a jelenlegi időkben.

A kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult személyek elérhetőségét a Kapcsolat menü pontban találod.

 

Minden Magyar felelős minden Magyarért!

 

Tisztelettel és szolgálattal: A Tiszta Út Tanácsa

108,107 total views, 0 views today