Jogi menedék, Perszonális Önkormányzat

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata kimondja (többek közt) a következőket:
– Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.
– Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
– Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.
– Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.
– Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
– Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.
– Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

Ha megfigyeljük a ma érvényben lévő törvényeket, nyilvánvalóvá válik, hogy nem a Magyarok érdekeit szolgálják, hanem a globális vállalatokét. Számtalan példa közül csak néhányat említenék meg:
Devizahitelnek álcázott pénzügyi rablás amely a mindenkori kormány jóváhagyásával történik.
Kötelező oltások, melyeknek hatásáról semmilyen tanulmány nem készült, másfelől a használatuk óta megszaporodtak a következő betegségek: autizmus, allergia, immunrendszer gyengülés, rák…
– Az ivóvíz, a kertek és a termőföldek megadóztatása nem más, mint az élethez való jog korlátozása.
A “közszolgálati” és kereskedelmi média cenzúrázása és a hazugságok illetve féligazságok terjesztése befolyásolja az egyén vélemény és kifejezés szabadságához való jogát.
– A jelenlegi iskolarendszer, amelyet még Mária Terézia tett kötelezővé gyakorlatilag szolgák nevelésére, hivatalosan a munkaerőpiac utánpótlására lett létrehozva.

Tömören (ezáltal sarkítva) a következőképpen lehet jellemezni a jelenlegi helyzetet: egy szűk csoport magához ragadta a pénznyomtatás jogát, mely pénz uzsora-hasznából sikerült megszereznie a természeti erőforrások felett az ellenőrzést, s ezáltal az emberek élete feletti ellenőrzést. A Magyar őskultúra, ősvallás, hagyományaink, szerves társadalmi berendezkedésünk az útjában volt és a mai napig útjában van ezen globalista törekvéseknek, melynek az „új világrend“ nevet adták. Ezért „halt“ meg annyi királyunk, s ezért erőszakolták ránk a Habsburg házat. Talán nem véletlen, hogy kétes célú háborúkba sodorták hazánkat, hogy szétdarabolták, ma pedig ideológiailag pusztítják, vegyszerezett élelmiszerekkel, orvosságokkal mérgezik. Történelmünket elhazudják, őskultúránkat gúnyolják.

Ha nyivánvalóvá tesszük, hogy a jelenlegi politikai, gazdasági rendszerek nem hogy nem biztosítják a szabadságunkat, az élethez való jogunkat, hanem kimondottan az életünkre törnek, akkor az is nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy egy olyan (egyre kevésbé) rejtett diktatúra nehezedik ránk, melyet minősíthetünk úgy is, mint háborút a nemzet ellen. Ezt a háborút nem fegyverekkel vívják, ezért alattomos, ezért nehéz beazonosítanunk. Ebből logikusan következik, hogy a túlélés érdekében meg kell védenünk magunkat. Az egyik önvédelmi lehetőségünk a Perszonális önkormányzat létrehozása. Ha belegondolunk, hogy a rajtunk uralkodni vágyók száma „bolhapiszoknyi”, akkor megértjük, miért van szükségük a megtévesztésünkre. Ha minden Ember látná az igazságot, akkor képesek lennének megvédeni magukat. Az ellenségünk gyakorlatilag egy maroknyi elmebeteg. Mi pedig lehajtott fejjel, csak azért mert az mondták, hogy másképp nem lehet (a törvény nevében), végrehajtjuk az önpusztító programjukat.

(kérjük türelmüket, rövid időn belül folytatjuk…)

4,744 total views, 0 views today