A fiataloknak és a fiatal munkavállalóknak

A Magyar Szent Korona működési rendje a megoldás a fiataloknak és a fiatal munkavállalóknak is.

Akikből keveseknek adatik meg egy kiszámítható, valódi értékeken és példamutatáson alapuló , méltó jövőkép. Nagy részük a média és az oktatási rendszer félrevezetettjeként, gyökerek nélküli befolyásoltjaként, az értékrendi tévútra vezetettek normáit és viselkedési mintáit fogadják el általánosnak, s ezzel akaratlanul is a teljességgel bíró életük és harmóniájuk lehetőségét ássák alá.

Az állandó fogyasztásra serkentő nyomás alatt, ha érvényesülni szeretnének a mostani berendezkedésből adódóan, csak mások rovására, kárára vagy hátrányára lelki megalkuvással tehetik. Ennek tartós és ismétlődő folyamatai lelki sérülést, sivárságot, állandó feszültséget gerjesztenek életében, elferdült viselkedési mintákhoz és idő előtti megbetegedésekhez vezetnek.

A Magyar Szent Korona működési rendjén alapuló társadalmi berendezkedés megteremtése képes egy megvalósítható, új szeretet alapú, egészséges életszemléletű jövő útját biztosítani, mely már bizonyított történelmünk során.

Ez a működési rendszer képes biztosítani azt, hogy mindenki érdeklődési területének, személyiségi és fizikai alkalmasságának megfelelően válassza meg szakterületét, majd azt elsajátítva, egy kiegyensúlyozott, tervezhető, boldog élet lehetőségét kapja meg egy biztonságos, és élhető Magyarországon.

Akinek fontos, hogy Magyarország egy szeretet alapú, tudatosan jóléti, biztonságos és tervezhető életfeltételekkel rendelkező országgá váljék az jutassa el a www.jovoutja.hu honlapon található információkat minden családtagjának, rokonának, barátjának, munkatársának és ismerősének, mert az információ a kulcs a megvalósuláshoz.

A felnőttek létezésének egyik legfontosabb célja, hogy utódjai és a jövő nemzedékei számára a legjobb jövő lehetőségét biztosítsák. A lehető legtöbb esélyt és a teljes élet lehetőségét akkor biztosítjuk számukra, ha egy igazságos és tudatosan jóléti társadalmat teremtünk. A jelenlegi társadalmi rendszer nem képes ennek lehetőségét biztosítani, de a Magyar Szentkorona működési rendje szerint működő, tapasztalatokon alapuló társadalmi minta magában hordozza egy, az élet és a létezés értelmével és céljával harmonizáló, minőségi élet megvalósíthatóságához szükséges életkörnyezet kialakításának lehetőségét. Döntéseik felelősségének súlya a és a körülmények megteremtésének kötelezettsége a szülők, gondozók és minden döntés és cselekvőképes felnőtt ember vállait terheli.

Isten áldja Magyarországot!

904 total views, 0 views today