A katonáknak

A Magyar Szent Korona működési rendje a megoldás a katonáknak is.

 

Ők is magyar anya szülöttei, nemzetünk részei, s gyermekeik és családtagjaik is Magyarországon szeretnének boldogulni. Nem szolgálhatnak más értéket mint az élet rendjét szolgálót, a nemzetét, Magyarországét, gyermekei, szülei, testvérei és embertársai és saját jelenét és jövőjét kell esküjéhez híven szolgálni minden katonának! Ez a lélekből és alkotmányunkból fakadó elődei és utódai irányában fennálló kötelessége és nem lehetősége! A jogtalanul működő, a hatalmat ármánnyal megszerzők nemzet és emberiség ellenes bűncselekményeinek társ tettesévé nem válva, a Magyar Szent Korona működési rendjének kell érvényt szereznie!

Ha egy alkalommal szembe állítanának olyan embertársaiddal kik a családod és a te érdekedben is, a társadalom jelenlegi berendezkedésének békés megváltoztatásáért engedetlenséggel, vagy akaratuk érvényesítésével, az emberi élettel harmonizáló, tudatos és jóléti társadalmi berendezkedés megteremtéséért cselekednek tudd, hogy Te érted és hozzátartozóidért is teszik!

Mindenkiben gyermekeid, hitvesed, szüleid és testvéreid látva, lelked szavára hallgatva, rájuk semmilyen körülmények között ne támadjál!

Esküd, mely hazád és a néped védelmére kötelezz meg ne tagadd, mert ellenkező esetben lelkednek soha nem lesz nyugodása, életed hitvány és értéktelen lesz, saját magod és hozzátartozóid fognak megvetni!

A lelked szavára hallgatva cselekedj!

Olyat tégy mással amilyet Te is szeretnéd ha veled tennének”

 

Ugyan ez lebegjen szemeid előtt a hétköznapi munkavégzésed során is, amikor az emberek külön-külön tiltakoznak a jogi alapot nélkülöző,vezetés által meghozott, létük körülményeit hátrányosan befolyásoló, nem jogszerű intézkedések betartása ellen.

Jobb átmenetileg egy az emberiségellenes parancsot passzívan megtagadó katonaként, mint megvetett, lelketlen emberi roncsként létezni.

A változás kozmikusan elrendelt folyamat része, legyél TE is segítője.

Igazszívű embertársait tisztelő és segítő, tapasztalt katonákra szüksége lesz a jövő társadalmának is. Nem kérjük, hogy a családod megélhetését biztosító bevételi forrását biztosító munkádat mond fel, csak azt kérjük, hogy légy és maradj ember! A kollégádat és harcos társaidat is erre kérd!

Ne engedd, hogy információ hiánya vagy a megtévesztéstől befolyásolva Hazája, Nemzete, és embertársai ellen cselekedjen, és ezért Őt később emberiség ellen elkövetett Bűnökben való közreműködésért felelősségre kelljen vonni.

A magad módján és lehetőségeiddel segítsed a változás folyamatát és csak olyat tégy amiért te sem lennél felháborodva, ha azt gyermekeiddel, hitveseddel, édesanyáddal, édesapáddal vagy testvéreiddel, más tenné!

Jobb katonának lenni egy olyan társadalomban, melyben szolgálva és védve az embertársainkat és javaikat, szeretettel és tisztelettel övezett megbecsülés és elismerés árad embertársaink irányából.

A nemzet és az embertársaitok bíznak Bennetek és számítanak rátok!

A magyar hadsereg tagjai Magyarország és a Magyarországon élő emberek védelmére esküdtek fel, külső és belső ellenség ellen egyaránt. A jelenlegi vezetés működése nem jogszerű, tekintsd meg egy volt alkotmánybíró nyilatkozatát erről.

Dr. Vörös Imre, volt alkotmány bíró nyilatkozata – LINK

Magyarországnak már nincs alkotmánya – interjú Dr. Vörös Imre, volt alkotmány bíróval – LINK

A történelmi alkotmányban rögzített kötelezettségének eleget téve, Magyarország hadseregének a Magyar Szentkorona működési rendjéhez való folyamat támogatása az alkotmányban rögzített és a lélekbe íródott kötelessége.

Akinek fontos, hogy Magyarország egy szeretet alapú, tudatosan jóléti, igazságos, biztonságos és tervezhető életfeltételekkel rendelkező országgá váljék az jutassa el a www.jovoutja.hu honlapon található információkat minden családtagjának, rokonának, barátjának, munkatársának és ismerősének, mert az információ kulcs a megvalósuláshoz.

 

Isten áldja Magyarországot!

808 total views, 0 views today