A rendőröknek

A Magyar Szent Korona működési rendje a megoldás a rendőröknek, és rendvédelmi dolgozóknak is.

Ők is Magyar anya szülöttei, nemzetünk részei, s gyermekeik és családtagjaik is Magyarországon szeretnének boldogulni.

Felelősséggel be kell látniuk, hogy nem szolgálhatnak más értéket mint az élet rendjét szolgálót, a Magyar nemzetét, Magyarországét és az ezek jövőjét biztosítani képes Magyar Szent Korona működési rendjét, gyermekei, szülei, testvérei és embertársai és saját jelenét és jövőjét kell esküjéhez híven szolgálni minden rendőrnek és rendvédelmi dolgozónak!

Ez a lélekből és ősi alkotmányunkból elődeink és utódaink felé fennálló kötelessége és nem lehetősége minden rendőrnek és rendvédelmi dolgozónak!

A jogtalanul működő, a hatalmat ármánnyal megszerzők nemzet és emberiség ellenes bűncselekményeinek társ tettesévé nem válva, az Ősi alkotmányba foglaltaknak megfelelően a Magyar Szent Korona működési rendjének kell érvényt szereznie!

Geri Tibor és Dr. Vörös Imre:

Dr. Vörös Imre, volt alkotmány bíró nyilatkozata – LINK

Magyarországnak már nincs alkotmánya – interjú Dr. Vörös Imre, volt alkotmány bíróval – LINK

Ha egy alkalommal szembe állítanának olyan embertársaiddal kik a családod és a te érdekedben is a társadalom jelenlegi berendezkedésének békés megváltoztatása érdekében engedetlenséggel, vagy akaratuk érvényesítésével az emberi élettel harmonizáló, tudatos és jóléti társadalmi berendezkedés megteremtéséért cselekednek, tudd, hogy Te érted és hozzátartozóidért is teszik!

Mindenkiben gyermekeid, hitvesed, szüleid és testvéreid látva, lelked szavára hallgatva, rájuk semmilyen körülmények között ne támadjál!

Az nem mentség, hogy parancsot teljesítettem! Az ármánnyal, megtévesztéssel és csalással megszerzett hatalom élet rendje ellen hozott és alkalmazott törvényei és rendeletei jogilag semmisek, akik ennek érvényt szereznek, ennek érdekében erőszakot vagy kényszerítést alkalmaznak egyénenként is felelősek és ebben a létükben és karmikusan is szigorú számonkérésben részesülnek.

A kozmikus törvények minden normál földi körülmények között hatnak, nem kijátszhatóak, úgy mint a tömegvonzás törvénye.

Esküd, mely hazád és a néped védelmére kötelezz, meg ne tagadd, mert ellenkező esetben lelkednek soha nem lesz nyugodása, életed hitvány és értéktelen lesz, saját magod és hozzátartozóid fognak megvetni!

A lelked szavára hallgatva cselekedj!

Olyat tégy mással amilyet Te is szeretnél ha veled tennének”

Ugyan ez lebegjen szemeid előtt a hétköznapi munkavégzésed során is, amikor az emberek külön-külön tiltakoznak a jogi alapot nélkülöző,vezetés által meghozott létük körülményeit hátrányosan befolyásoló, sokszor életüket ellehetetlenítő nem jogszerű intézkedések betartása ellen.

Jobb átmenetileg, egy az emberiség ellenes parancsot passzívan megtagadó rendőrként, vagy más rendvédelmi dolgozóként lenni, mint megvetett, lelketlen emberi roncsként létezni.

A változás kozmikusan elrendelt folyamat része, legyél TE is segítője.

Igazszívű embertársait tisztelő és segítő, tapasztalt rendőrökre, és más rendvédelmi dolgozókra szüksége lesz a jövő társadalmának is. Nem kérjük, hogy a családod megélhetését biztosító munkádat mond fel, csak azt kérjük, hogy légy és maradj ember! A kollégáidat és harcos társadat is erre kérd! Ne engedd, hogy információ hiánya miatt vagy a megtévesztéstől befolyásolva hazája, nemzete, és embertársai ellen cselekedjen, és ezért Őt később emberiség ellen elkövetett bűnökben való közreműködéséért felelősségre kelljen vonni.

A magad módján és lehetőségeiddel segítsed a változás folyamatát és csak olyat tégy amiért te sem lennél felháborodva, ha azt gyermekeiddel, hitveseddel, édesanyáddal, édesapáddal vagy testvéreiddel, más tenné!

Jobb rendőrnek lenni egy olyan társadalomban melyben szolgálva és védve az embertársainkat és javaikat, szeretettel és tisztelettel övezett megbecsülés és elismerés árad embertársaink irányából.

Most ez nem mondható el, amikor egy kényszer bevételi forrás megvalósítójaként, előírt mennyiségű bírságot kell mondva csinált okokból, hatalom által kreált élet ellenes szabályok miatt kiszabni, nehezítve embertársaink amúgy is nehéz életét és az emberek mint ellenük és a nemzetünk érdekei ellen cselekvő hatalmi érdekek kiszolgálóira és végrehajtóira tekintenek a rend őreire és a rendvédelmi dolgozókra.

A nemzet és az embertársaitok bíznak Bennetek és számítanak rátok!

Akinek fontos, hogy Magyarország egy szeretet alapú, tudatosan jóléti, igazságos, biztonságos és tervezhető életfeltételekkel rendelkező országgá váljék az jutassa el a www.jovoutja.hu honlapon található információkat minden családtagjának, rokonának, barátjának, munkatársának és ismerősének, mert az információ kulcs a megvalósuláshoz.

Isten áldja Magyarországot!

941 total views, 0 views today