A szép korúaknak és az időseknek

A Magyar Szent Korona működési rendje a megoldás a szép korúaknak és az időseknek is.

Nagymamák, nagyapák, déd mamák és déd apák, azért cselekedjetek, mert gyermekeiteket, s azok gyermekeit itthon szeretnétek boldogulni látni, nem külföldön honvágytól lélekben gyötörten szenvedni. A külföldön megkeresett pénz nem képes ellensúlyozni a szeretet hozzátartozók és az otthon távolétét.

Nem a társadalom tartó pillérjeit megtestesítő fiataloknak és aktív munkavállalóknak kell külföldre menni dolgozni, hanem az itthoni környezetett kell átalakítani, hogy minden Magyar itthon tudjon boldogulni.

Az Idősek, akik minden tiszteletet megérdemelnek, mert ártatlanul olyan körülmények részeseivé váltak, melyekben embernek maradni nem volt könnyű feladat. A történelem folyamán a hatalmak által mesterkélten gyártott történelmi viharokat, az I és a –II. világháborút, és az azt követő átnevelést, az erőszakkal végrehajtott életterek és életformák felszámolását, átalakítását, a nélkülözést és megviseltetések sorozatait megszenvedő szép korú embertársainkat minden tisztelet és méltó emberi gondoskodás megilleti.

Olyan körülményeket kell teremtenünk a lehető legrövidebb időn belül, hogy minden család szeretetben, megbecsülésben , saját életkörnyezetében mint a család fontos, tapasztalt, értékes és bölcs tagjáról örömmel és szeretettel tudjon gondoskodni. A nagyanyák és nagyapák, vagy a dédanyák és dédapák fontos részei a családnak az ők feladatuk a tudás átörökítése a fiatalok részére és a családi tűz őrzése.

Ma ez kevés helyen található meg mert az emberek életkörülményeit és viselkedésüket meghatározó szokásokat tudatosan megváltoztatták. Tették ezt, hogy a láncot megszakítva az elődeinktől reánk hagyományozott értékeink már ne kerüljenek átadásra és a család, az utolsó védőbástya szerkezete is megbomoljon.

Aki ezen változtatni szeretne és az aktív korúakat nem megterhelő módon, idős hozzátartozóinak méltó és tisztességes életének biztosítására alkalmas életkörnyezetet szeretne, annak szintén a Magyar szent Korona működési rendje által biztosított működési rend a megoldás.

Ne feledje senki, nekik köszönhetjük életünket ebben az életben.

Teremtsük meg egységbe rendeződve méltó emberi létük értékeit biztosítani tudó életterünket.

Akinek fontos, hogy Magyarország egy szeretet alapú, tudatosan jóléti, biztonságos és tervezhető életfeltételekkel rendelkező országgá váljék az jutassa el a www.jovoutja.hu honlapon található információkat minden családtagjának, rokonának, barátjának, munkatársának és ismerősének, mert az információ kulcs a megvalósuláshoz.

Isten áldja Magyarországot!

957 total views, 0 views today