A tanároknak és pedagógusoknak

A Magyar Szent Korona működési rendje a megoldás A tanároknak és pedagógusoknak is.

Akik az oktatási rendszer, a gyermekek és szülők közé ékelődve, kényszerűségből és lelkileg terhelten hajtják végre a jelenlegi oktatási rendszer elvárásait. A tanároknak, pedagógusoknak különösen nagy felelőségük van a jövő nemzedékének fejlődése tekintetében, mert a gyermekekkel töltött minden pillanatban megnyilvánulásaikkal hatással vannak a gyermekek viselkedési mintáinak kialakulására, a gyermekek tudatosan vagy tudat alatt folyamatosan rögzítik azokat. A pedagógusok érzik lelkükben, sokan tudják hogy ez az oktatási rendszer nem a gyermekek egészséges fejlődését és a gyakorlati értékű, használható tudásukat szolgálja, és a gyermekek és fiatalok életkori fejlődésének rendjével nincs harmóniában. A tantervbe foglalt tananyag versenyszemléletű üteme, valamint jelentős részének tudományos és történelmi tartalma bizonyítottan nem felel meg a valóságnak, és ezek együttesen a tanulókban és tanárokban is feszültséget generálnak. Ilyen állapotban nem adatik meg a hatékonyan rögzülő tanítás tiszta öröme, a kölcsönös alázat és tisztelet mellett a nyugodt harmonikus ismeret átadásának a lehetősége.

A gyermekközpontú valós információkat tanító, gyakorlati használható ismereteket oktató oktatási rendszer és az azt meghatározó szemlélet is csak a társadalom átalakítása után nyilvánulhat meg, mert a jelenlegi állapotban a hatalom irányítói és végrehajtói erre nem adnak lehetőséget.

A jelenlegi vezetőknek nem érdeke, hogy egészséges személyiségű és szemléletű, tudatos nemzedékek nőjenek fel, mert azok kevésbé irányíthatóak és befolyásolhatóak.

 

Akinek fontos az, hogy gyermekeink milyen gyermekkort élnek meg és milyen oktatási rendszerben fejlődnek, jutassa el minden családtagjának, rokonának, barátjának, munkatársának és ismerősének a www.jovoutja.hu honlapon található információkat, mert az információ a kulcs a megvalósuláshoz.

 

A felnőttek létezésének legfontosabb célja, hogy utódjai és a jövő nemzedékei számára a legjobb jövő lehetőségét biztosítsák. A lehető legtöbb esélyt és a teljes élet lehetőségét akkor biztosítjuk számukra, ha egy igazságos és tudatosan jóléti társadalmat teremtünk. A jelenlegi társadalmi rendszer nem képes ennek lehetőségét biztosítani, de a Magyar Szentkorona működési rendje szerint működő, tapasztalatokon alapuló társadalmi minta magában hordozza egy, az élet és a létezés értelmével és céljával harmonizáló, minőségi élet megvalósíthatóságához szükséges életkörnyezet kialakításának lehetőségét. Döntéseik felelősségének súlya a és a körülmények megteremtésének kötelezettsége a szülők, gondozók és minden döntés és cselekvőképes felnőtt ember vállait terheli.

 

Isten áldja Magyarországot!

1,039 total views, 0 views today