Szent Korona tanos

A Szentkorona működési rendje a megoldás a Szentkorona Tanos vagy Szentkorona Rendes, Istvános vagy Koppányos számára is.

A Tiszta út Tanácsának álláspontja, hogy mind két eszmét vallóknak az az érdeke, hogy a mai rendszer átalakuljon és a Magyar Szent Korona működési rendje alapján működjön a társadalmunk. Ennek érdekében össze kell fogni és a nézetekben megközelítőleg 95%-ig megegyező közös célokat szem előtt tartva, a jelenlegi rendszer működését kell megváltoztatni, egy a mai, nemzetközi jogilag is elfogadott állapotig vissza menve. Azt követően az alulról megválasztott alkalmas vezetők által felhatalmazott vezetők csoportja, már a Szent Korona működési elvei szerint, megfelelő információk birtokában eldöntik, hogy a kornak megfelelően melyik működési minta, vagy esetleg a kettő elemeiből megteremtett harmadik a legalkalmasabb egy szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti élet megvalósításához társadalmi szinten.

A működést meghatározó rendnél is,mint az embereknél alkalmasság alapján kell a cél megvalósításához szükséges rendszert összeilleszteni.

Úgy működnek a rendszerek nagyban, ahogy kicsiben.

Olyan ez mint a betegség, egyénnél és nemzetnél egyaránt. Mind kettőnél energetikai hatás az ok, és a működést irányító információra történt hatásgyakorlás következményeként valósult meg. Mind két esetben úgy gyógyítható az állapot ha az okok megismerése után a beavatkozás pontjáig megyünk vissza. Addig a pontig kell visszamenni és a kijavítást eszközölve az új működési programot meghatározni, amikor az energetikába a rendtől eltérő, a téves működés a kezdetét vette. Ahogy az idevezető folyamatnak is, a vissza vezető útnak is fokozatokon, köztes állapotokon kell végig menni. Először a Magyar Szentkorona Működési rendjét kell vissza állítanunk, és az annak való érvényt szerzés a közös feladat. Azt követően, a hiteles és kellő információk birtokában, az arra alkalmasokból kiválasztott vezetők, a tapasztalatok értékelését követően eldöntik hogy a jelen időkben, a múlt értékeinek legmesszebbre való figyelembe vétele mellett, hol az a pont, ameddig indokolt vissza menni. Ezt követően a megválasztott, arra alkalmasak meghatározzák melyik az a működési rend vagy irány ami a teremtéssel és az élet rendjével legjobban harmonizál és az emberek és a környezetük javát fenntartható módon a legjobban szolgálja.

Ennek olyannak kell lennie mely a kozmikus irányelvekkel harmonizáló szellemi és a világi végrehajtói vezetés tökéletes együttműködésén alapul.

A múlt példáiból és hibáiból tanulva, az egységbe rendeződést szükséges megvalósítanunk, elsőként a nemzeti oldal megosztottságát megszüntetve, egységes akarattal a cél megvalósulása érdekében cselekedve.

Aki ezen folyamat megismerése és megértése után is a megosztottságnak ad energiát az szűklátókörűségével vagy szándékos rosszindulatával a nemzetének és országának érdekei ellen cselekszik, segítve a nemzetromboló folyamatokat, s ennek fellelőségét fel kell vállalnia.

Akinek fontos, hogy Magyarország egy szeretet alapú, tudatosan jóléti, igazságos, biztonságos és tervezhető életfeltételekkel rendelkező országgá váljék az jutassa el a www.jovoutja.hu honlapon található információkat minden családtagjának, rokonának, barátjának, munkatársának és ismerősének, mert az információ kulcs a megvalósuláshoz.

 

Isten áldja Magyarországot!

1,144 total views, 0 views today